Dış Kaynak Kullanımı ile r-Saldırılı Ağ Tasarım Problemi

Proje Özeti: 

Ağdaki en duyarlı bileşenleri bulmak amacıyla Çok Ürünlü, Sabit Maliyetli, Kapasiteli Ağ Tasarım Problemi’nin r-saldırılı türevini ele alıyoruz. İki düzeyli karma tamsayılı bir matematiksel programlama modeli geliştirilecek ve bu model hem örnekleme-tabanlı bir kesin algoritmayla hem de Tabu Arama sezgiseli kullanılarak çözülecektir.

Kodu: 
21A03D2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı