Cryptococcus Neoformans Patojenine Özgü Genom-Ölçekli Metabolik Model Ve Tedavi Stratejilerinin Geliştirilmesi

Kodu: 
119M923
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı