Continuous-Time Formulation for Short- Term Scheduling with Heat Integration (Isı Bütünleştirmeli Kısa Dönem Zamanlaması için Sürekli-Zaman Formülasyonu)

Kodu: 
03A0502
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2003
Durumu: 
Sonuçlandı