Collaboration in Game-based Language Learning

Proje Özeti: 

Dijital oyunların tasarımı ve uygulanması, ikinci dil öğretiminin önemli meseleleri arasındadır. Tasarım açısından mevcut oyunların çoğu bağlamından kopuk ve öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarıyla uyumsuzdur. Uygulama açısından işbirliğine dayalı oyunun öğrenciler arasındaki etkileşimi artırma potansiyeli yüksektir. Bu projenin amacı, üniversitede orta düzey İngilizce derslerine kayıtlı yetişkin öğrenciler için ciddi bir dijital oyun tasarlamaktır. Oyunun hedefleri öğrencilerin ihtiyaçları ve eğitim müfredatına uygun olarak belirlenecektir. Oyuna eşzamanlı çevrimiçi işbirliği özelliği entegre edilecek ve bu özelliğin öğrenciler arasındaki etkileşime etkisi yüzyüze etkileşimle karşılaştırılacaktır.

Kodu: 
18D06P3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı