Çocukla Birlikte Diyalog Kurarak Kitap Okumaya Dayalı Bir Ebeveyn Müdahale Programının Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi ve Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Kodu: 
220K350
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Yürürlükte