Chlorella Sp. Mikroalg Biyokütlesi Kullanılarak İyonik Boya Karışımlarının Sulu Ortamda Biyosorpsiyonu

Proje Özeti: 

Chlorella Sp. ile dört farklı tür boyanın, farklı kombinasyonlardaki karışımlarının biyosorpsiyon kapasitesi incelenecektir. Sulardaki kimyasal kontaminasyonun biyosorpsiyon yoluyla giderilmesi konusunda daha gerçekçi bir model ve anlayış geliştirmeye yönelik, adsorbanların tek tek değil farklı kombinasyonlar halindeyken biyosorpsiyon potansiyellerinin belirlenmesi önemlidir ve bu tür çalışmalara literatürde çok nadir rastlanmaktadır.

Kodu: 
22BP6
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Sonuçlandı