Biyolojik Nanominerallerin Sentezleri ve Karakterizasyonları

Proje Özeti: 

Bu projede, biyolojik ve organik sentez yöntemleri kullanılarak üretilecek nanominerallerin (Cu, Zn, Se, Mn and Fe) yeni ve üstün nitelikli biyolojik yani canlı beslemeye uygun formunda ilk defa sentezlenecektir. Malzemelerin nano boyutlarda sentezleri ve uygulamaları ile farklı içerikli, çeşitli şekil ve büyüklüklerde elde edilerek farklı uygulamaların önü açılmış olacaktır.

Kodu: 
21B05P5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı