Biyobelirteç Tayininde Kullanmak Amacıyla İkili Algılama Sistemleri Geliştirilmesi

Proje Özeti: 

Bu projede nanoparçacık ve ayrık halka rezonatör sistemlerini kombine ederek glikoz tayini için etiketsiz miroakışkan tabanlı bir nanobiyosensör prototipi üretmeyi amaçlıyoruz.

Kodu: 
21A02P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı