Bir Kuşak, İki Bellek: 1968-1972

Proje Özeti: 

Bu çalışma, 1968-1972 döneminde, Türkiye’de aynı kuşaktan olmakla beraber birbirlerinden zamanla farklılaşan, Türk ve Kürt Gençlerinin siyasallaşma süreçlerini analiz edecektir. 1968 ve sonrasında iki farklı 68 deneyiminin/hafızasının söz konusu olduğunu öne sürerek, bu paralel deneyimleri, dönemin ulusal ve küresel bağlamı içine oturtmak suretiyle, eş zamanlı  olarak geneolojik-tarihsel bir perspektiften analiz edecek. Araştırma söz konusu dönemde ortaya çıkan iki siyasal öznellik rejiminin farklılaşma, karşılaşma, dönüşme ve bastırılma süreçlerini ve bu süreçlerde deneyimlenen olayların hatırlanma(ma) biçimlerini analiz etmeyi planlıyor. 

Kodu: 
20B08P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Yürürlükte