Bir Herediter Duysal Nöröpati (HSN) Ailesinde Sorumlu Genin Tanımlanması

Proje Özeti: 

Neuropathies with predominant sensory features are classified as Hereditary Sensory Neuropathies (HSN) that is a rare inherited disorder.

Kodu: 
17B01M10
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Sonuçlandı