Belirsizlik, İşsizlik ve İş Çevrimleri

Proje Özeti: 

Belirsizliğin makroekonomi üstündeki etkilerini analiz etmek için Poyraz (2018) dinamik, stokastik, heterojen-firma, genel denge modeli genişletilmiştir. İlk kısım, üretimle ters ilişkili belirsizliği üretmek için üretkenlik ve belirsizlik arasında korelasyona izin vermektedir. İkinci kısım, yatırım ve belirsizlik arasındaki negatif ilişkiyi ortaya çıkarmak için geri alınamayan kapital değiştirme maliyetleri eklemektedir.

Kodu: 
20C01SUP2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı