B-Tensör: Çok Katmanlı Beyin Ağ Analizi ve Alzheimer Hastalığına Uygulamaları

Proje Özeti: 

B-Tensör projesi manyetik rezonans görüntüleme (MRG) verilerinden oluşturulan yapısal (sNET) ve işlevsel (fNET) beynin ağ modellerinin makine öğrenmesi yöntemleri ile analizi yoluyla, en genel anlamda nöro-dejeneratif hastalıkların, bu proje özelinde ise demansın, erken tanısı, ilerlemesinin izlenmesi, hastalığın beyin ağ yapısındaki etkilerinin ortaya konması amaçlarına yönelik yöntemler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kodu: 
20A02R2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı