Asla Orijinal Olmadık: Klasik Alımın Alternatif Modelleri

Proje Özeti: 

Bu proje, süreklilik/özgünlük gibi geleneksel yaklaşımları daha agonistik kavramlarla değiştirerek yeni bir metinsel yenilik modeli geliştirmektedir: metinlerarasılık, bulaşma, ele geçirme, hibrit-lik. Modernliğimize/özgünlüğümüze karşı dar görüşlü inancımıza meydan okuyan bu yeni model, geleneksel estetik hiyerarşiyi arka plana alarak daha önce tartışmaların dışında bırakılan nesneleri kucaklamaktadır: maddi kültür, popüler kültür, performanslar, kitsch.

Kodu: 
24BP2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2024
Durumu: 
Yürürlükte