ASC Zerrecik Teknolojisine Dayalı Multivalent Grip Aşılarının ve Melanom İmmün Tedavilerinin Geliştirilmesi

Proje Özeti: 

Daha güvenli aşı üretmek ve hatta aşının birden fazla patojenik suşa ya da virüse etki etmesini sağlamak için son dönemde altbirim, multivalent aşılar (subunit vaccine) ön plana çıkmıştır. Protein ya da peptid yapıdaki bu tür aşılarda, patojenin suşları ya da alt tipleri arası korunmuş bölgeleri ya da immünojenik bölgeleri seçilir. Bu antijenler vücuda çeşitli yollarla verildiğinde hastalık oluşturma riski inaktif ya da zayıflatılmış patojen aşılarına kıyasla hiç yoktur. Antijene özgü immün yanıtın güçlendirilmesi ve/veya yönlendirilmesi amacıyla altbirim aşılar patojenik protein/peptidle birlikte adjuvan adı verilen yardımcı maddelerle birlikte tatbik edilebilirler.

Kodu: 
18B01TUG5
Fon: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı