Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Öğrenme Ortamlarında Çoklu Ortam Öğrenme İlkelerinin İncelenmesi

Proje Özeti: 

Bu çalışma çoklu ortamla öğrenmede temel işlemeyi yönetme ilkelerinin farklı öğrenme ortamlarında (artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve geleneksel) başarı, bilişsel yük ve motivasyon üzerindeki etkisini incelemeyi hedeflemektedir.

Kodu: 
21N03D1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı