Arkasında İz Bırakan (Deniz Anası) Galaksilerin X-Işın Gözlemleri

Kodu: 
121F436
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Sonuçlandı