Antibiyotiğe Dirençli Bakterilere Karşı Endojen Fotosensitizan ve Potasyum İyodür Aracılı Fotodinamik Terapi

Proje Özeti: 

Bakteriyel enfeksiyonların mevcut antibiyotiklere dirençli hale gelmesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından dünyadaki en büyük sağlık tehditleri arasında gösterilmektedir. Bu in vitro çalışmanın amacı antibiyotik dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiklerden farklı bir mekanizmaya sahip, fotokimya temelli etkin bir yöntem geliştirmektir.

Alan: 
Kodu: 
22XSUP2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte