Anlatılmazlık ve İfade.Antik Çağdan Günümüze Düşünce ve Dil Üzerine Felsefi Görüşler

Proje Özeti: 

Bu proje, Ludwig Wittgenstein’in dil felsefesini anlatılmazlık sorunuyla bağlantılı olarak incelemeyi amaçlamaktadır.

Kodu: 
20B02P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı