Algıların ve Özdüzenlemeli Öğrenmenin Sanal Gerçeklik Ortamlarında Multimodal Veri ile İncelenmesi

Proje Özeti: 

Çok disiplinli bu araştırmanın temel amaçları şu şekilde sıralanabilir: * Boğaziçi Üniversitesi’nde bir Sanal Gerçeklik Laboratuvarının kurulması * Aksiyon sırasında görsel-motor koordinasyonu, sanal gerçeklikte avatar temsili, vücut aidiyeti ve vücut-şeması (body-schema) konularında temel araştırma yapmak, * SG teknolojisinden faydalanırken multimodal verilerin öğretmen adaylarının özdüzenlemeli öğrenmesini incelemek için kullanılması.

Kodu: 
21DR1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı