Alet Kullanımının ve Plastik El İllüzyonunun Dayandığı Beden Temsillerinin Karşılıklı İlişkileri

Proje Özeti: 

Plastik el illüzyonu ve alet kullanımı paradigmaları, beyindeki beden temsillerini incelemek için şimdiye kadar birbirlerinden bağımsız bir şekilde incelenmiştir. Bu projenin amacı, alet kullanımı ve plastik el illüzyonu paradigmalarını özgün bir deney kurgusu ile birleştirmek ve bu paradigmaların beden temsillerinde sebep oldukları değişimleri farklı ölçüm tekniklerinden faydalanarak karşılaştırmalı olarak incelemektir.

Kodu: 
22AP2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte