ADAM17 Proteininin Sitoplazmik Bölgesinin Kesilerek Hücre Çekirdeği ve PML Cisimciklerine Lokalize Olup Olmadığının ve PML Proteinine Bağlı SUMO Modifikasyonunun Araştırılması

Proje Özeti: 

Dış destekli projemizde ektobölge kesim olgularını katalize eden ADAM17 proteazının bir post-translasyonel proten modifikasyonu olan SUMO ile modifiye edilip edilmediğini ve bu olası modifikasyonun ADAM17 aktivitesini nasıl etkileyecebileceğini araştırmayı önermiştik. Burada ise ADAM17’nin sitoplazmik kuyruğunun hücre çekirdeğinde PML cisimciklerine girip girmediğini ve SUMOlanmasının PML cisimcikleri tarafından katalize edilip edilmediğini araştıracağız.

Kodu: 
23BM7
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2023
Durumu: 
Yürürlükte