Açınsayıcı Eğitsel Oyunlarda Farklı Öğretim Destek Türlerinin Programlama Öğrenimine Etkisinin Incelenmesi

Proje Özeti: 

Bu çalışmanın amacı, deneyimsel oyun tasarım modeli (Kiili, 2005) ve 4C/ID öğretim tasarım modeli (van Merriënboer, Clark, & de Croock, 2002) dikkate alınarak oluşturulmuş bir açınsayıcı dijital eğitsel oyun ortamının; bilgisayar programlamada yeni olan öğrencilerin nesne yönelimli programlama kavramsal bilgileri ve bilgisayarca düşünme becerisi geliştirmelerine etkisini 3 değişik öğrenme-destek senaryosunda incelemektir.

Kodu: 
22D02P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Sonuçlandı