1980 Sonrasında Türkiye’de Tarımın Dönüşümü: Şeker Pancarı Örneği

Proje Özeti: 

Bu proje, 1980 sonrası tarım politikalarındaki dönüşümleri şeker pancarı örneği üzerinden incelemeyi hedeflemektedir. Çalışma, hem küresel gelişmelerin de etkisiyle şeker piyasasının ulusal ölçekte yeniden düzenlenmesi sürecini hem de bu politika değişimlerinin yereldeki ilişkileri nasıl değiştirdiğini, üreticilerin bu değişimleri nasıl deneyimlediğini, bu değişimlerle nasıl etkileşime geçtiğini analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Kodu: 
21ZD1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı