10 Dakika 38 Saniye’de Sessizliğin Dehşeti

Proje Özeti: 

Bu proje, romandaki dehşete düşürücü sessizliği sosyokültürel düzlemde ele almaktadir. Roman tamamıyla Türkiye temelli bir bağlamdan kaynaklansa da, tüm baskıcı ataerkil rejimler altında yaşanan ızdırapları anlamamızi sağlamaktadır.

Kodu: 
20B04P3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı