Polimer Köpük Malzemelerin Tekrarlanan Yüklemeler Sırasındaki Davranışının Deneysel Olarak ve Sonlu Elemanlar Yardımıyla Modellenmesi

Kodu: 
07A604D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2007
Durumu: 
Sonuçlandı