Poli(etilenoksit)-b-Poli(N-izopropilakrilamid) Cift Hidrofilik, Diblok Kopolimerlerinin Tersinir Eklenme Fragmantasyon Zincir Transferi (Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer-RAFT) Yöntemiyle Sentezlenmesi

Kodu: 
06HB502
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı