Poli (Vinilasetat)-b-Poli (N-İzopropilakrilamid) Diblok Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Kodu: 
09B504P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı