Peryodik Aşırı Yük Uygulanan Yorulma Çatlak İlerlemesi Çalışmalarında Çatlak Yüzeylerinin İncelenmesi

Kodu: 
02A0604
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2002
Durumu: 
Sonuçlandı