Performansa Dayalı Ödeme Sisteminin Sağlık Hizmetlerinde Verimliliğe Etkisi: Türkiye Örneği

Kodu: 
108K455
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı