P53 Tümör Engelleyici Proteinin DNA ile Etkileşmesinin Elastik Ağyapı Modelleri İle İncelenmesi

Kodu: 
06A508
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı