Organik Bileşik Komplekslerinin İyonizasyon Enerjileri ve İyonlaşma Sonrası Bozunma Tepkimeleri

Kodu: 
110T485
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı