Nesne Ontolojisi, Demet Teorisi ve Bireyleşim Problemi

Kodu: 
08B201
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı