NAFİ BABA TASAVVUF, TARİH VE KÜLTÜREL MİRAS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (2018)

Merkezin amacı, tasavvuf ve şehir kültürünü, tarihî ve toplumsal bağlamları içerisinde araştırmak; Üniversite kampüsü içerisinde bulunan Nafi Baba Dergahının, Rumelihisarı Şehitliğinin ve Rumelihisarı yerleşiminin maddi, toplumsal, kültürel, çevresel özelliklerini ve tarih içindeki değişimlerini disiplinler arası yaklaşımlarla çalışmaktır.

Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Nafi Baba Dergahının toplumsal ve kültürel tarihinin çalışılması, dergahın merkezini teşkil ettiği sosyal ve entelektüel bağlantıların araştırılması,

b) İstanbul şehir kültürünün ve tarihinin önemli bir boyutunu temsil eden tasavvufi geleneklerin ve kültürün itikâdi çeşitliliği içinde, toplumsal ve tarihî dinamikleri çerçevesinde incelenmesi; bu şekilde Ülkemizde sürdürülen tasavvuf kültürü ve tarihi çalışmalarına yeni, çok boyutlu ve bağlamsal bir yaklaşım kazandırılması,

c) İstanbul’un en eski mezarlıkları arasında bulunan Rumelihisarı Şehitliğinin, dini, kültürel, toplumsal bağlamlarının araştırılması ve Şehitliğin barındırdığı maddi kültür mirasının incelenmesi,

ç) Nafi Baba Dergahı ve Rumelihisarı Şehitliği ile bağlantılı olan yazılı, görsel ve maddi kaynakların incelenmesi,

d) Gelişmekte olan bir alan olan çevre tarihine de katkı sağlayacak şekilde tarihî İstanbul şehrinin çeperinde bir Boğaz köyü olarak gelişmiş olan Rumelihisarında toplumsal dinamiklerin, üretim ve ticaret örüntülerinin, tarımsal üretimin ve balıkçılığın bölgeye has özelliklerinin araştırılması,

e) İstanbul araştırmalarına da katkı sağlayacak şekilde, Rumelihisarı mahallesi ve çevresinin ortak kültürel miras ve hafızasının çalışılması; bu bölgenin maddi ve maddi olmayan kültürel mirasını belgelemeye ve korumaya yönelik çalışmaların desteklenmesi ve geliştirilmesi.

Merkez Müdürü: 
Doç.Dr. Derin Terzioğlu Sezer
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi, Güney Kampüs, 34342 Bebek, İstanbul
E-Posta: 
derint@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 76 23, +90 212 359 66 56
Merkez Faaliyet Raporu: