Mikroakışkan Uygulamaları Için Newtonyen Bir Akışkan ile Polimerik Bir Akışkanın Arayüzeyinin Elektrik Alanı Etkisinde Kararsızlığının Incelenmesi

Kodu: 
109M557
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı