Mammografi Filmlerindeki Şüpheli Kütlelerin Tespiti için Bir Vaka Temelli Sebeplendirme Sisteminin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Uygulanması

Kodu: 
04X0103
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2004
Durumu: 
Sonuçlandı