Lityum ile Muamele Edilmiş Karaciğer Kanser Hücrelerinde FOXO Transkripsiyon Faktörlerinin Aktivitelerinin ve GADD45A’nın Protein Düzeyinde İncelenmesi

Kodu: 
6657D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2012
Durumu: 
Sonuçlandı