Lise Kimya Müfredatındaki Yaygın “Hatalı Kavramsallaştırmalar“ın Belirlenmesi, Bunların Düzeltilmesine Yönelik Etkinlikler Geliştirilmesi ve bu Etkinliklerin Değerlendirilmesi

Kodu: 
09D301P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı