Lazcadaki Durum ve Uyum Eklerinin Biçimbirimsel ve Sözdizimsel Özellikleri (Morpho-syntactic Properties of Case and Agreement in Laz)

Kodu: 
07HB402
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2007
Durumu: 
Sonuçlandı