Kullanılmış Ürünün Müşterinin Yerinden Alınma Stratejisi Altında Toplama Merkezi Yerseçimi Problemi

Kodu: 
06HA303
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı