Kontrollü İlaç Salınımında Kullanılacak Dendrimerlerin Sentezi ve Kolon Tümörü Hücrelerini Hedefleyici Yapıları

Kodu: 
04HB0503
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2004
Durumu: 
Sonuçlandı