Koku Sistemindeki Sinir Hücresi Çeşitliliğinin Oluşmasında iroC Proteinlerinin Rollerinin CRISPR/Cas ve RNASeq Yöntemleriyle İrdelenmesi

Kodu: 
215Z369
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2016
Durumu: 
Sonuçlandı