Kohezyonsuz Zeminlerde Gerilme Geçmişinin Mukavemet Parametrelerine ve Yatay Toprak Basıncı Katsayılarına Etkisi

Kodu: 
110M595
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2011
Durumu: 
Sonuçlandı