KOBİlerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: İstanbul Sanayi Bölgelerine Yönelik Bir Uygulama

Kodu: 
07HN202
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2007
Durumu: 
Sonuçlandı