Kimya Öğretmenlerinin Temel Bazı Kimya Konularında “Öğrenci Kavram Yanılgı”larını Belirleme Yetkinliklerinin Araştırılması ve Bu Sürecin “Öğretmen Kavram Yanılgı”larının Belirlenmesinde Alternatif/Dolaylı Bir Yöntem Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendi

Kodu: 
6338P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2011
Durumu: 
Sonuçlandı