Kanser Hücrelerinde Wnt/B-Katenin Yolağının Aktivasyonuna Bağlı Gen Anlatım Profilinin SAGE Tekniği ile Tanımlanması

Kodu: 
104T027
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2004
Durumu: 
Sonuçlandı