Kanser Hücrelerinde SAGE Tekniği ile Belirlenmekte Olan, Wnt/B-Katenin Yolağının Aktivasyonuna Bağlı Gen Anlatım Profilinin Kanıtlanması

Kodu: 
106S120
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı