İşlevsel Analiz için Epitop-etiketli ve Mutant IRF4 İfade Vektörlerinin Oluşturulması

Kodu: 
6704P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2012
Durumu: 
Sonuçlandı