İNOVASYON VE REKABET ODAKLI KALKINMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (2011)

Merkez, dönüşüm-inovasyon eksenli bilgi toplumuna geçişte disiplinlerarası araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmaları için ortak bir platform oluşturmak, küresel büyümenin itici gücü olan bilgi ve inovasyon odaklı rekabetçiliği ulusal tabana yaymak, inovasyon, değişim ve dönüşüme öncülük eden faktörleri takip etmek, bu alanlarda analitik ve ampirik projeler üretmek, ulusal ve uluslararası referans olmak, bölgesel kalkınmaya yönelik ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında disiplinler arası araştırmalar yapmak ve bölgesel kalkınma ajansları işbirliği ile yaygın etkiyi sağlamak, inovasyon, rekabet ve kalkınma alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla işbirliği yapan bir birimdir.

Merkez Müdürü: 
Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Kampüs, ETA B-Blok, Kat: 4, No: 606, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
asli.helvacioglu@bogazici.edu.tr, innovation@bogazici.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 47 78
Faks: 
+90 212 359 47 78
Merkez Faaliyet Raporu: