IMTARS-E (Internatıonal Modes of Thinking and Reasoning Scale-euclidean) Geliştirilmesi ve IMTAR (Internatıonal Modes of Thinking and Reasoning) Modelinin Sınanması

Kodu: 
01D0301
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2001
Durumu: 
Sonuçlandı