İmgelerde Sinüzoidallere ve İlintisiz Gürültüye Dayalı Damgalama (Watermarking)

Kodu: 
01A0201
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2001
Durumu: 
Sonuçlandı